W Ciężkowicach również rusza budowa przyłączy

W Ciężkowicach również rusza budowa przyłączy

Wodociągi podpisały kolejna umowę, tym razem z firmą Wolimex, która do końca września wybuduje blisko 900 nowych podłączeń kanalizacyjnych w osiedlu Ciężkowice.  W najbliższym czasie przedstawiciele firmy Wolimex z siedzibą w Limanowej, odwiedzą mieszkańców Ciężkowic, którzy zawarli umowę z wodociągami na budowę przyłącza kanalizacyjnego. 

Podczas wizyty przedstawiciele wykonawcy ustalą ostateczny przebieg trasy podłączenia oraz przeprowadzą dokładny pomiar długości przyłącza kanalizacyjnego. 

Na podstawie pomiaru przygotowana zostanie wycena budowy przyłącza, która obejmować będzie:

• cenę brutto za wykonanie podłączenia Państwa posesji,
• cenę po uwzględnieniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie
• cenę końcową, pomniejszoną o dodatkową dotację, którą mogą Państwo pozyskać z Gminy.

Do informacji dołączony zostanie także formularz oświadczenia dotyczący akceptacji ceny bądź, też odstąpienia od umowy i wykonania przyłącza we własnym zakresie. Po wypełnieniu, formularz należy zwrócić Wykonawcy, w terminie do: 14 dni od daty otrzymania wyceny. Przypominamy tylko, iż mieszkańcy którzy zawarli umowę z MPWiK mogą liczyć na dotację pochodzącą ze środków NFOŚiGW (około 40% wartości przyłącza) oraz dodatkowo, mogą starać się także o finansowe wsparcie pochodzące z Urzędu Miasta – 50 % wartości przyłącza jednak nie więcej niż 2 tys. zł.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. św. Wojciecha 34 w dziale JRP oraz pod numerem tel. (32) 318 60 74/174, od poniedziałku do piątku godzinach od 7:00 do 15:00.
Informację na temat dotacji z Gminy udziela Wydział Gospodarki Komunalnej,
ul. Dwornickiego 5, tel. (32) 618 16 82.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.