W dniach 18 – 20 listopada nastąpi wymiana rurociągu na ulicy Brodzińskiego

W dniach 18 – 20 listopada nastąpi wymiana rurociągu na ulicy Brodzińskiego

Z powodu licznych awarii oraz sygnałów ze strony mieszkańców w sprawie zakłóceń w dostawach wody pitnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystępuje do wymiany wodociągu na ulicy Brodzińskiego. Wymiana wodociągu realizowana będzie w dniach 18 – 20 listopada. – W ciągu tych dni chcemy przeprowadzić czynności naprawcze na rurociągu o długości 150 metrów w celu poprawienie obecnego stanu rzeczy i wyeliminowania usterek oraz przerw w dostawie wody na tym odcinku sieci.   Modernizacja ma także za zadanie stworzenie pierścieniowego obiegu wody w systemie wodociągowym – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK Sp. z o.o.

Oznaczać to będzie, iż budynki znajdujące się na ulicy Brodzińskiego zasilane będą w wodę nowymi rurami oraz zasilane będą w wodę z dwóch stron, eliminując ewentualne zaleganie wody w tzw. końcówkach sieci, upłynniając tym samym jej obieg. Zważywszy na fakt gęstej zabudowy oraz uzbrojenia terenu prace realizowane będą z wykorzystaniem jednej z metod bezwykopowych tzw. przewiertu sterowanego. – Ma to pozwolić na lepsze rozwiązania czasowe oraz na niewielką ingerencję w infrastrukturę osiedlową, której odtworzenie mogło by wiązać się ze zwiększonym zakresem prac oraz kosztów – tłumaczy rzecznik MPWiK.

W czasie realizacji zadania mieszkańcy muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w postaci zmniejszonej liczby miejsc parkingowych. Zmniejszenie powierzchni parkingu wynika z faktu, iż specjalistyczny sprzęt do wykonywania przewiertu, który na ten czas zostanie sprowadzony, wymaga odpowiedniego, swobodnego i bezpiecznego miejsca do pracy oraz miejsca do wykonania początkowego wykopu, niezbędnego do rozpoczęcia całego przewiertu. Wraz z ograniczoną liczbą miejsc postojowych mieszkańcy muszą liczyć się także z krótkimi przerwami w dostawach wody.

– Chwilowe braki wody mogą być odczuwalne w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz w domach jednorodzinnych mieszczących się na ulicy Brodzińskiego – dodaje Grucel.

Jednak na czas wyłączenia zasilania mieszkańcom zapewnione będzie zewnętrzne źródło zaopatrzenia w wodę w postaci beczkowozu, a miejsce prowadzonych robót zostanie wygrodzone w dniu poprzedzającym realizację zadania.