W Jeleniu Łęgu rozpoczęły się kontrole wywozu szamb. Są już pierwsze mandaty 500 zł !!!

W Jeleniu Łęgu rozpoczęły się kontrole wywozu szamb. Są już pierwsze mandaty 500 zł !!!

Ruszyły kontrole posesji w dzielnicy Jeleń Łęg. Wzorem lat ubiegłych mieszkańców dzielnicy odwiedzają funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami wodociągów. Kontrola związana jest z obowiązkiem utrzymania przez mieszkańców czystości na terenie swojej posesji m.in. poprzez podłączenia jej do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Oprócz szamba i ścieków Strażnicy Miejscy sprawdzą także umowy na wywóz i segregację odpadów, a także jakość stosowanego opału.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia na swoje posesji odpowiedni poziom czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku Łęgu, gdzie kanalizacja funkcjonuje od połowy 2018 roku, mieszkańcom stworzona została techniczna możliwość odprowadzania ścieków prosto do oczyszczalni. Dla mieszkańców dzielnicy Wodociągi uruchomiły dedykowany specjalnie dla nich system budowy przyłączy, z 10 letnią gwarancją i możliwością rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty, połączony z przyznawaną na ten cel dotacją z Urzędu Miasta. Ponad dwieście posesji skorzystało z tych preferencyjnych warunków i połączyło swoją wewnętrzną instalację domową z nowo wybudowaną siecią sanitarną. Według naszych danych w Łęgu wciąż do podłączenia pozostaje około stu budynków – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Początkiem 2019 roku Wodociągi Jaworzno ponownie skierowały do właścicieli wspomnianych gospodarstw listy informujące o upływającym czasie oraz o obowiązku podłączenia się do kanalizacji. Spółka wyjaśniała w nich także, że nieruchomości z Łęgu mające techniczną możliwość podłączenia się, by ich właściciele skorzystali z preferencyjnych warunków podpięcia (wodociągi budują przyłącze całościowo od podstaw) i dotacji (50% wartości, jednak nie więcej niż 2 000 zł), muszą w terminie do 31 marca br., złożyć stosowny wniosek i podpisać umowę na budowę przyłącza, które zgodnie z umową zostanie wykonane do 30 czerwca. Jednak odzew był sporadyczny.

Nasze podejrzenia związane z niechęcią podłączenia się przez mieszkańców Jelenia Łęgu, jest fakt, o którym należy głośno powiedzieć. Funkcjonujące na tych posesjach szamba są wywożone nieregularnie lub są po prostu nieszczelne. Oznaczać to może, że większość ścieków z tych zbiorników trafia do gleby lub jest opróżniana w niewyjaśniony sposób. To właśnie wraz ze Strażnikami chcemy sprawdzić i skontrolować – tłumaczy Grucel.

Z zapisów aktów prawnych wynika również, że nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W wyniku prowadzonych działań jaworzniccy Strażnicy Miejscy wystawili już pierwsze mandaty karne. W większości związane z niejasną i nieprawidłową ilością wywożonych ścieków.