W Jeleniu powstanie nowoczesne ujęcie wody pitnej.

W Jeleniu powstanie nowoczesne ujęcie wody pitnej.

Dwustopniowa filtracja, system ozonowania, dezynfekcji i zabijania bakterii. Wszystko to, od przyszłego roku, funkcjonować będzie na ujęciu wody pitnej w Jeleniu. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nową, lepszą jakość wody. Ujęcie Jarosław Dąbrowski stanowi szyb kopalniany o głębokości 103m. Pobór wody z ujęciu kształtuje się w granicach 1000 m3/dobę. Od 2004 roku na ujęciu funkcjonują tzw. odżelaziacze, składające się ze złoża braunsztynowo – żwirowego. Złoże stanowi naturalny filtr, który wypłukuje znajdujące się w nadmiarze, związki żelaza oraz manganu. Niebawem te stare filtry przejdą do lamusa, a ich miejsce zastąpi nowoczesny układ produkcyjny.

W miejsce obecnych odżelaziaczy pojawi się nowa, przyjazna dla środowiska technologia uzdatniania wody, składająca się z aeracji, dwustopniowej filtracji na filtrach piaskowo-żwirowych, ozonowania oraz dezynfekcji wody za pośrednictwem lamp UV i podchlorynu sodu. Wszystkie procesy oczyszczania wody będą przebiegać automatycznie w oparciu o sterowanie komputerowe. – wyjaśnia Technolog Wody MPWiK Sylwia Kręcichwost.

Obok budowanego właśnie ujęcia Piaskownia, Jarosław Dąbrowski ma być jednym z najnowocześniejszych ujęć w mieście. Spełniającym wszelkie unijne wymogi. Jego modernizacja ma także poprawić jakość fizykochemiczną produkowanej wody.

Technologia wykorzystania ozonu do oczyszczania wody jest nowoczesna i efektywna. Bazuje tylko na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie. Procesy ozonowania przebiegają szybciej i mogą być w pełni kontrolowane, a do ich przeprowadzenia wystarczy tylko energia elektryczna. Charakter proekologiczny podkreśla fakt, że w procesach uzdatniania nie są wykorzystywane żadne związki chemiczne – dodaje Sylwia Kręcichwost.

Na czas przeobrażeń tj. na okres dwóch miesięcy, ujęcie zostanie wyłączone z użytkowania. Od 24 października sieć wodociągowa, zostanie właściwie ustawiona i uregulowana, a mieszkańcy Jelenia otrzymają wodę z pozostałych jaworznickich źródeł. W ten sposób zachowana zostanie ciągłość dostaw wody pitnej dla osiedla.

Prace związane z przebudową układu technologicznego zakończą się 31 grudnia. Natomiast kolejne prace obejmujące m.in. termomodernizacją budynku, wymianę stolarki okiennej oraz stworzenie wewnętrznych powierzchni wodoodpornych, zakończą się 28 lutego 2013. Modernizacja całego obiektu kosztować ma 1,5 mln zł.