W kolejnych dzielnicach Jaworzna powstanie kanalizacja

W kolejnych dzielnicach Jaworzna powstanie kanalizacja

Wiemy kto wybuduje kanalizację w Długoszynie i Górze Piasku. W środę 30 listopada Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie podpisało wartą 21 mln zł brutto umowę z wykonawcą prac – firmą Mota Engil Central Europe S. A. Zakres umowy obejmuje budowę 37 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz 5 budynków tłoczni i przepompowni. Dzięki temu mieszkańcy blisko 1500 posesji w Jaworznie będą mogli podłączyć się do komfortowej kanalizacji. Prace planowane są na lata 2012-2014.
Realizacja powyższego kontraktu jest częścią pierwszej fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego Jaworzna – jednego z największych zadań inwestycyjnych miasta. W jego ramach od listopada trwają już prace w Ciężkowicach i Pieczyskach.
Inwestycja umożliwi mieszkańcom północnych dzielnic dogodne podłączenie się do nowej sieci kanalizacyjnej i tym samym zrezygnowanie z uciążliwych szamb. Budowa kanalizacji pozwoli miastu na wypełnienie Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz zobowiązań Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, z których wynika, że do 2015 roku blisko 95% mieszkańców aglomeracji Jaworzna musi zostać podłączonych do kanalizacji zbiorczej.
Cała inwestycja związana z rozbudową i modernizacją kanalizacji zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Jaworzna, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej.
W czterech dzielnicach miasta (Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice i Pieczyska), za łączną kwotę 206 milionów złotych powstanie 86 km kanalizacji, 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz stacja uzdatniania wody. Na całość inwestycji MPWiK pozyskał aż 110 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Aby prace prowadzone w ramach przedsięwzięcia posuwały się sprawnie i systematycznie przedsiębiorstwo uzyskało także preferencyjną pożyczkę w wysokości 30 mln z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.