Już w kwietniu nowa kanalizacja na ul. Towarowej

Już w kwietniu nowa kanalizacja na ul. Towarowej

Do trzydziestego kwietnia został przedłużony termin zakończenia budowy kanalizacji na ulicy Towarowej. Po tym terminie Szkoła Podstawowa nr.2., mieszkańcy Al. Piłsudskiego 30 oraz mieszkańcy bloków przy ulicy Towarowej od numeru 67 do 42 będą odprowadzać ścieki odnowioną instalacją. 
Termin zakończenia został przedłużony z racji pozostałych do wykonania prac odtworzeniowych, które na skutek utrzymujących się obecnie warunków pogodowych zostały wstrzymane. W większości chodzi tu o prace polegające na położeniu nawierzchni asfaltowych, posadowieniu krawężników oraz na odnowieniu pasów zieleni – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.
Sama kanalizacja jest już praktycznie wybudowana na całym, zaplanowanym 700 metrowym odcinku. Gotowe są także przyłącza do budynków wielorodzinnych w ilości 34 sztuk, które czekają na sam moment przełączenia.
Jak wielokrotnie podkreślano, powodem wymiany tego odcinka sieci był ogólny, nienajlepszy stan techniczny urządzeń kanalizacyjnych. W tym przypadku pogorszony na skutek byłej eksploatacji górniczej, ale także z powodu odkształceń, wywołanych przez rosnące korzenie drzew – dodaje Grucel.
Budowa kanalizacji na ulicy Towarowej to nie jedyne działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na osiedlu Podłęże, jakie zaplanowano na rok 2010. W nowym roku przebudowie podlegać będzie m.in. kanalizacja sanitarna w rejonie Al. Piłsudskiego 31 – 35. Przygotowane zostaną także pełne dokumentacje dotyczące modernizacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Towarowej 75. W zapisach planu inwestycyjnego znajduje się także opracowanie projektowe i wykonawcze polegające na modernizacji rurociągu magistralnego, który doprowadza wodę zimną do os. Podłęże II.