W Pieczyskach rozpoczęła się budowa przyłączy kanalizacyjnych.

W Pieczyskach rozpoczęła się budowa przyłączy kanalizacyjnych.

Za dwa lata zacznie obowiązywać dyrektywa Unii Europejskiej, mówiąca, iż blisko 95% aglomeracji Jaworzna będzie musiało zostać podłączone do kanalizacji. Sprawa dotyczy nie tylko naszego miasta, ale całego kraju, na terenie którego prowadzone są inwestycje infrastrukturalne z zakresu systemu kanalizacyjnego. Jednak na samej budowie kanalizacji sprawa się nie kończy.

Pozostaje kwestia podłączeń. Dlatego już teraz z myślą o mieszkańcach oraz dla uniknięcia w przyszłości kar finansowych, jaworznicka spółka wodociągowa wraz z miastem uruchomiła specjalny system dotacji. Efektem są pierwsze przyłącza jakie powstają w osiedlu Pieczyska.

Przygotowanie całego mechanizmu jaki obowiązuje w Jaworznie był długim i pracochłonnym procesem. Został on poprzedzony licznymi spotkaniami i konsultacjami, a przede wszystkim akcją związaną z zawieraniem wstępnych umów przez mieszkańców. Stanowiły one niezbędną część wniosku, który został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skompletowany wniosek pozwolił aplikować wodociągom o środki na budowę prywatnych podłączeń kanalizacyjnych. Praca opłacała się. Przeszedł on pozytywnie kontrolę formalną i merytoryczną, dzięki czemu mieszkańcy Jaworzna mogą liczyć na wsparcie w wysokości 16,5 mln zł. Średnio pozwoli to na dofinansowanie pojedynczych przyłączy w wysokości 40% ich wartości. Łącznie kwota ta wspomoże budowę 41 kilometrów przyłączy dla 2500 gospodarstw domowych. Dodatkowo budując przyłącz przy udziale wodociągów, mieszkańcy oprócz dotacji mogą liczyć na rozłożenie płatności na dogodne raty oraz uzyskać dziesięcioletni okres gwarancji na wykonane przyłącze. Jednak na tym cały system wsparcia się nie kończy. Kolejne środki na budowę przyłączy uruchomił Urząd Miasta – 50 % jednak nie więcej niż 2 tys. zł., liczone od ceny przyłącza pomniejszonej o dotację z NFOŚ. Wszelkie sprawy z tym związane należy załatwiać w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ulicy Dwornickiego 5 w Jaworznie.

Jak system sprawdza się w rzeczywistości? 22 lipca odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pieczysk. Na spotkaniu każdy z obecnych został zapoznany ze swoją indywidualną wyceną przyłącza. Na efekt długo nie trzeba było czekać. Już na drugi dzień po spotkaniu, do siedziby wodociągów trafiały pierwsze zgody na budowę podłączeń.

Na blisko 160 umów z dzielnicy Pieczyska, oświadczenie co do zgody na podłączenie wyraziło 135 mieszkańców, 5 mieszkańców zdecydowało, iż będą realizować przyłącz we własnym zakresie. Od pozostałych osób niestety nie otrzymaliśmy, żadnej informacji zwrotnej. Podejmujemy jednak wszelkie działania w celu nawiązania kontaktutłumaczy Małgorzata Wojas kierownik Jednostki Realizującej Projekt MPWiK.

Mieszkańcy zrozumieli, że kanalizacja po prostu się opłaca, a wyjątkowa forma dotacji w przyszłości może się już nie powtórzyć. Dzięki postawie mieszkańców oraz uruchomionej pomocy prace budowlane w dzielnicy rozpoczęły się bardzo szybko. W połowie sierpnia firm Insbud weszła na teren budowy, a już pod koniec miesiąca powstało 15 nowych podłączeń kanalizacyjnych. W większości w ulicy Malczewskiego i Fałata. Od września wykonawca planuje uruchomić dodatkową brygadę, co ma umożliwić realizację dwóch przyłączy dziennie. Przy utrzymaniu takiego tempa prac, we wrześniu może powstać 40 nowych podłączeń. Podobna sprawa budowy przyłączy zostanie rozwiązana w osiedlu Ciężkowice, Długoszyn i Góra Piasku. Jednak osoby, które nie zdecydowały się na zawarcie umowy z wodociągami lub wypowiedziały umowę zobowiązane są do budowy przyłącza do końca 2015 roku z własnych środków. W tym przypadku mogą liczyć jedynie na wsparcie, dotację ze strony miasta.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.