W roku 2021 cena wody i ścieków bez zmian

W roku 2021 cena wody i ścieków bez zmian

Zgodnie ze złożoną i przyjętą przez Wody Polskie w dniu 25 lipca 2019 taryfą, cena wody oraz ścieków na terenie miasta Jaworzno w 2021 roku nie ulega podwyższeniu. Oznacza to, że cena jednego metra sześciennego wody i ścieków w okresie od 25 lipca 2021 do 24 lipca 2022 wynosić będzie tak jak dotychczas: woda 5,75 zł za 1m3, ścieki 9,85 zł za 1 m3. Razem 1 m3 wody i ścieków 15,60 zł. Opłaty abonamentowe również pozostają bez zmian. 

Z pełną treścią taryfy można zapoznać się na naszej stronie www.wodociągi.jaworzno.pl w zakładce „Taryfa oraz cennik usług”.