W Warszawie zdecydują o dotacji na budowę przyłączy

W Warszawie zdecydują o dotacji na budowę przyłączy

Ponad 2 000 posesji z Jaworzna, ma szanse uzyskać dodatkowe pieniądze na budowę przyłącza. 12 lipca w imieniu mieszkańców Spółka wodociągowa złożyła oficjalny wniosek do NFOŚiGW. Dotacja uzależniona jest od oceny wniosku, czyli decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Wnioskowana kwota dofinansowania to 16,5 mln zł. We wniosku ujęto 2106 przyłączy kanalizacyjnych z obszarów objętych Projektem unijnym oraz z pozostałych dzielnic naszego miasta, w których kanalizacja już działa, a mieszkańcy nie zrealizowali jeszcze podłączenia do sieci – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie.

Oznacza to, że o taką też ilość może zmniejszyć się stan nieszczelnych szamb w mieście. Sumaryczna długość planowanych przyłączy zawartych we wniosku wynosi ponad 41 km. To spory odcinek, a do każdego przyłącza należy podejść w sposób staranny i indywidualny.

W opracowaniu znajduje się już dokumentacja przetargowa, która ma umożliwić wyłonienie potencjalnego wykonawcy.  Wiemy także, iż Prezydent miasta na ten rok przeznaczył sporą pulę pieniędzy, która stanowi pomoc mieszkańcom w budowie przyłącza, w wysokości 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 000 zł. Pozostała suma dofinansowania zależy od decyzji Narodowego Funduszu. Pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku daje szanse zwiększenia dotacji w wysokości do 45% wartości przyłącza. W przypadku negatywnej decyzji NFOŚ, a z tym także niestety należy się liczyć, pozostały koszt przyłącza będzie mieszkańcom rozkładany na dogodne raty – wyjaśnia Sławomir Grucel.   

Wszystkie umowy zawarte do 31 maja br. stanowią załącznik do wniosku i mają szanse na dodatkowe dofinansowanie. Ta spora liczba, to zasługa szeroko zakrojonej kampanii oraz samych mieszkańców, którzy wcześniej zostali zapoznani z warunkami dotacji oraz z samą treścią umowy. Mieszkańcy zapraszani byli także na spotkania poświęcone budowie kanalizacji, jakie odbywały się w dzielnicach. Mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się na podpisanie umowy, a ich umowa nie znalazła się we wniosku, wciąż mogą podłączyć się do kanalizacji uzyskując dotację z gminy. W przypadku ogłoszenia przez NFOŚiGW kolejnego naboru wniosków, na kolejne lata, MPWiK ma szanse wznowić możliwość podpisywania umów z mieszkańcami.

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA:

W sprawie dotacji z NFOŚiGW:                          
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.:                                   
Jednostka Realizująca Projekt                                                                                              
ul. Św. Wojciecha 34                                                                                                              
43-600 Jaworzno                                               
Tel/fax: (32) 318 60 74                                   
e-mail: jrp@mpwik.jaworzno.pl

W sprawie dotacji Urzędu Miejskiego:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie                                                                                
ul. Dwornickiego 5
43-600 Jaworzno
Tel: (32) 616 16 82, fax: (32) 618 15 01
e-mail: miroslaw.jureczka@um.jaworzno.pl