Warpie

Warpie

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 02.06.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 18:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Św. Wojciecha  od nr 51 do nr 151 oraz od nr 40b do nr 62 + nowe bloki TBS -72,74,76, Potebni, Nullo, Pawia, Północna, Wysoka , Wapienna , Bohaterów Getta.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.