Św. Wojciecha

Św. Wojciecha

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 21.09.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 12:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy  Św. Wojciecha od nr 40 i 51, Bohaterów Getta, Północnej,  Nullo, Potiebni, Pawiej, Wapiennej, Wysokiej.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.