św. Wojciecha

św. Wojciecha

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 24 października do godziny 20:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Nullo, Potiebni, Bohaterów Getta, św. Wojciecha od nr 51 oraz od nr 40 do nr 46.
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.