św. Wojciecha

św. Wojciecha

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 23.01.2014 r., od godziny 8:00 do godziny 17:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Francesco Nullo, Potebni oraz św. Wojciecha od nr 111 –  do nr 151.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.