Wandy

Wandy

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 26.06.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wandy od nr 49 do nr 111, Wandy od nr 36 do nr 84.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.