Wandy

Wandy

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 20.02.2012, do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wandy (budynki od ul Białej do ul. Zagłoby).

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.