Warpie

Warpie

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 11.06.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Północnej 48, Ogródki działkowe – ROD WARPIE –  zasilane od strony ul. Północnej.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.