Warpie

Warpie

W związku z przebudową sieci wodociagowej przewiduje się, że w dniu 07.09.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 12:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Św. Wojciecha od nr 51 (nieparzyste) oraz nr 52,54,56, Bohaterów Getta, Północna od nr 24 oraz od nr 39,  Nullo, Potiebni, Pawia.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.