Warpie

Warpie

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  02.06.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 18:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicyśw. Wojciecha  od nr 51 do nr 151 i od nr 40b do nr 62 + nowe bloki TBS -72, 74, 76, Potiebni, Nullo, Pawiej, Północnej, Wysokiej , Wapiennej , Bohaterów Getta.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.