Warpie

Warpie

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 10.10.2012 r., od godziny 8:00 do godziny 18:00, nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Północnej, Wysokiej, Wapiennej, Pawiej, Bohaterów Getta, Nullo, Potiebni, św. Wojciecha (od Północnej do Nullo).

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.