Wciąż możesz podpisać umowę na budowę przyłącza kanalizacyjnego. Zrobiło już to dwa tysiące mieszkańców.

Wciąż możesz podpisać umowę na budowę przyłącza kanalizacyjnego. Zrobiło już to dwa tysiące mieszkańców.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie zakończyło pierwszy etap podpisywania umów o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego. W związku z dużym odzewem mieszkańców, MPWiK w dalszym ciągu przyjmuje zainteresowane osoby celem podpisania umowy. Podpisywanie umów o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego odbywało się do dnia 17 lutego br. Mieszkańcy Jaworzna, którzy dopełnili niezbędnych formalności oprócz dofinansowania z gminy tj. 50% budowy przyłącza, ale nie więcej niż 2 tyś. zł, po podpisaniu umowy z MPWIK-iem będą mieli możliwość uzyskania dodatkowej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także rozłożenia części płatności na nieoprocentowane raty. Na chwilę obecną z możliwości tej skorzystało 2000 tyś. mieszkańców Jaworzna.

Pierwszym krokiem do pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było podpisanie umowy przez mieszkańców z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji. Kolejnym etapem będzie złożenie przez MPWiK wniosku o dotację na częściowy zwrot kosztów wykonania podłączenia kanalizacyjnego. Umowy podpisane  do 17 lutego będą stanowiły podstawę do wystartowania przez MPWiK w konkursie o dofinansowanie w roku bieżącym. Złożenia wniosku ma nastąpić do końca pierwszego półrocza. Natomiast umowy podpisywane po tej dacie tj. po 17 lutego będą przygotowywane do przyszłorocznego konkursu, w którym MPWiK także wystartuje.

Nie zawarcie przedmiotowej umowy jednoznacznie wiąże się z sytuacją, w której mieszkaniec nie otrzyma tak wysokiej dotacji. Dlatego też MPWiK  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, które do tej pory nie podpisały umowy i nie skorzystały z możliwości dotowania kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do swej siedziby, w celu zawarcia stosownej umowy. Wzór umowy rozsyłany był mieszkańcom dzielnic objętych projektem oraz dostępny jest na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl.

Umowy należy składać w Biurze Obsługi Klienta MPWiK przy ul. Św. Wojciecha 34 w Jaworznie w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach:07:00-15:00 oraz w czwartki 07:00-17:00.

Dodatkowe informacje udziela:

W sprawie dotacji z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno
tel./fax.: 32/ 318 60 74

W sprawie dotacji z Urzędu Miejskiego:

Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
ul. Dwornickiego 5
43-600 Jaworzno