Światowy Dzień Wody 2013

Światowy Dzień Wody 2013

Światowy Dzień Wody został ustanowiony 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przypada zawsze 22 marca i co roku jego obchody odbywają się pod innym hasłem. Tegoroczne hasło brzmi: „Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody” (International year of water cooperation).

Ideą święta jest uświadomienie członkom ONZ, że prawidłowa gospodarka wodna ma bezpośrednie przełożenie na kondycję gospodarczą i społeczną. Dzień Wody ma informować społeczeństwo, że woda jest potrzebna do życia każdej, nawet najmniejszej jednostce na ziemi. Ma wpływać na poprawę edukacji oraz promować skuteczną współpracę w dziedzinie ochrony wody. Wiadome jest, że zapotrzebowanie na wodę na całym świecie ciągle wzrasta. Co prawda woda pokrywa 70% powierzchni Ziemi, ale tylko 2,5% jej zasobów to woda słodka – a tylko 1% słodkiej wody jest dostępny dla człowieka. Szacuje się, że na świecie blisko 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Zasoby wód powierzchniowych Polski szacuje się na około 187 mld m3, co plasuje nasz kraj pod tym względem na 22 miejscu w Europie. W krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych szacowane są na 4 600 m3 / rok na jednego mieszkańca – 3 razy więcej niż w Polsce.

***

Z okazji Światowego Dnia Wody, miejskie wodociągi przygotowały krótką wycieczkę prezentującą produkcję wody w naszym mieście. Dla zwiedzających udostępnione zostanie najstarsze ujęcie wody pitnej Dobra, zmodernizowane ujęcie J. Dąbrowskiego, tłocznia na ulicy Batorego, oczyszczalnia ścieków oraz laboratorium. Uczestnicy będą mieli także okazję podziwiać urządzenia na co dzień wykorzystywane przez spółkę m.in. do monitoringu i naprawy sieci. V Dzień Otwarty odbędzie się w sobotę 23 marca.