Widokowa, Skalna

Widokowa, Skalna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  18.06.2013 od godziny 8:00 do godziny 15:00 w budynkach mieszczących się przy ulicy  Widokowej od nr 5 do nr 7, Skalnej od nr 1 do nr 41 b i od nr 2a do 26 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody pitnej.

Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się także chwilowe zmiany fizyko chemiczne wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.