Wielkich Łowów, Lokacji

Wielkich Łowów, Lokacji

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  02.04.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 15:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wielkich Łowów, Lokacji. 

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.