Wilcza

Wilcza

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  18.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 14:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ul. Wilczej 52,54,56 i 80.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.