Wilcza

Wilcza

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 03.06.2015 r., od godziny 09:00 do godziny 14:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wilczej od nr 1 do nr 32.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.