Wilcza

Wilcza

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 05.02.2014 r., od godziny 07:30 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wilczej 52, 54, 56. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.