Wilkoszyn

Wilkoszyn

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 10.04.2014 r., od godziny 10:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Pionierów od nr 42 do nr 44, Wilkszyn od nr 62 do nr 90.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.