Wiosny Ludów

Wiosny Ludów

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 12.11.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wiosny Ludów od nr 2 -108, 7- 19b, Szkoła nr 22, Dom Kultury.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.