Wiosny Ludów

Wiosny Ludów

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 19.11.2015 r., od godziny 8:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wiosny Ludów od nr 2 -72, 1, Szkoła przy ul. Banasika 1, Dom Kultury.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.