Wiosny Ludów

Wiosny Ludów

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 27 listopada 2015 roku, do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wiosny Ludów.
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.