Wiosny Ludów

Wiosny Ludów

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 13.01.2016 r., od godziny 8:00 do godziny 17:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wiosny Ludów od nr 7 do nr 19 oraz Wiosny Ludów od nr 72 do nr 108.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.