Wiosny Ludów

Wiosny Ludów

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 29.05.2012 od godziny 8:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wiosny Ludów od nr 110 do nr 140.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.