Jeleń

Jeleń

 

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 25.01.2016 r., od godziny 8:00 do godziny 11:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wiosny Ludów od nr 2 do nr 56.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.