Żwirki i Wigury

Żwirki i Wigury

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 10.02.2012 od godziny 8:00 do godziny 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Żwirki i Wigury. Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.