Wnioski na wycenę budowy przyłącza kanalizacyjnego

Wnioski na wycenę budowy przyłącza kanalizacyjnego

Do Wodociągów wpłynęło już blisko 500 wniosków na wykonanie wyceny budowy przyłącza. To mocna i zdecydowana odpowiedź mieszkańców osiedla Dąbrowa Narodowa oraz Jeleń Łęg na rozesłaną początkiem marca korespondencję w sprawie obowiązku budowy przyłącza kanalizacyjnego. 

W najbliższym czasie, wszystkie zarejestrowane wnioski zostaną skierowane do wyceny. Będzie ona realizowana indywidualnie w terenie oraz w obecności mieszkańca. Tygodniowo nasi inspektorzy mogą przygotować około 10 wycen.  Z tego względu liczymy na współpracę,  elastyczność i cierpliwość ze strony mieszkańców, co do ustalenia terminu szacunkowej wyceny. Jednocześnie uspakajamy i zapewniamy, że każdy wniosek uzyska z naszej strony odpowiedź i kontakt telefoniczny – wyjaśnia rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel. 

Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na budowę przyłącza przez jaworznickie przedsiębiorstwo wodociągowe, mogą liczyć na kompleksową obsługę, w tym na: indywidualną wycenę, budowę przyłącza wraz z obsługą geodezyjną, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego oraz na dodatkowe 10-lat gwarancji.

Osoby, które nie złożyły wniosku o wycenę, czyli wybrały budowę przyłącza samodzielnie lub przez firmę zewnętrzną, zobligowane są na jego wykonanie i zgłoszenie odbioru do Wodociągów Jaworzno w terminie do 31 grudnia br.

UWAGA! Każdy mieszkaniec może starać się o dotację na budowę przyłącza w Urzędzie Miasta Jaworzno. Jej wysokość to 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 000 złotych. Warto podkreślić, że starając się o dotację z Urzędu Miejskiego, wszelkie prace budowlane powinny zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu stosownej umowy. Szczegóły na temat tej dotacji udziela Biuro Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, tel. (32) 618 15 52, adres mailowy: gk@um.jaworzno.pl.