Woda i ścieki w mieście. Podsumowanie 2022 w Wodociągach Jaworzno.

Woda i ścieki w mieście. Podsumowanie 2022 w Wodociągach Jaworzno.

Rok 2022 to rok, gdzie wszystkiego uczyliśmy się na nowo. Po zakończonej pandemii powoli wracaliśmy do pracy stacjonarnej, podczas której nabieraliśmy coraz większego tempa. Mamy tu na myśli pracę administracyjną, bo w kwestii produkcji wody działaliśmy zgodnie z najwyższymi standardami. Przyszedł więc czas, aby przedstawić mieszkańcom w liczbach, najważniejsze informacje z 12 miesięcznej pracy Wodociągów Jaworzno w zakresie produkcji wody i odbioru ścieków.

 • Laboratorium Wodociągów Jaworzno w 2022 przeprowadziło blisko 39 000 analiz jakościowych wody. W ciągu roku pracownicy Laboratorium regularnie pobierali próbki wody z punktów zlokalizowanych na terenie całego miasta. Łącznie pobrali ponad 2 400 próbek wody. Stały monitoring jakości wody na terenie miasta potwierdza, że produkowana przez Wodociągi Jaworzno „kranówka”  spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • Przy udziale czterech własnych źródeł głębinowych oraz jednego ujęcia Piaskownia
  o charakterze powierzchniowym. Korzystając z nielicznych zakupów wody od dostawców zewnętrznych. Wodociągi Jaworzno w roku 2022 na potrzeby miasta, jego mieszkańców, zakładów przemysłowych i usługowych wyprodukowały i wtłoczyły do sieci wodociągowej ponad 5 mln m3 zimnej wody. 
 • W 2022 roku Oczyszczalnia Ścieków Jeleń Dąb oczyściła blisko 5 837 944 m3 ścieków sanitarnych. Były to ścieki wytworzone na terenie aglomeracji Jaworzno, które do obiektu o charakterystyce mechaniczno-biologicznym dopłynęły szeroko rozbudowanym układem rurociągów kanalizacyjnych.
 • Jaworznicka oczyszczalnia, jak każdy tego typu obiekt technologiczny w Polsce, odgrywa ważną i zarazem kluczową rolę w odzyskiwaniu wody dla środowiska. Zużyta w gospodarstwie domowym woda, odprowadzona do oczyszczalni jako ściek, zostaje odpowiednio i właściwie oczyszczona i ponownie trafia do naturalnego odbiornika.
  W ten sposób woda w obiegu zamkniętym, może być powtórnie pobrana, uzdatniona i wykorzystana. 
 • Nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wod-kan służby techniczne Wodociągów pracują 365 dni w roku. Odnotowana liczba usterek i awarii za rok 2022 pokazuje,
  że pracownicy działów wodno-kanalizacyjnych reagowali i podejmowali działania w ponad 1200 miejscach na terenie naszego miasta.
 • Były to zdarzenia zgłaszane bezpośrednio przez mieszańców na bezpłatny numer Pogotowia Wod-Kan 994, awarie eksploatacyjne związane z wymianą urządzeń i armatury wodociągowej oraz awarie tzw. „ukryte”, których miejsca wystąpienia zostały zlokalizowane i wytypowane na podstawie rejestracji danych, pomiarów dotyczących przepływów, ciśnienia i poborów oraz awarie namierzone przez naszych pracowników w terenie, z wykorzystaniem urządzeń typu: geofon i kolerator.

W 2022 roku w Jaworznie zakończony został kolejny duży projekt inwestycyjny związany z modernizacją Oczyszczalni Jeleń Dąb oraz budową nowych nitek kanalizacyjnych. Za blisko 18 mln zł wyremontowane zostały budynki oczyszczalni związane z gospodarką osadową oraz układy i urządzenia mechaniczne. Natomiast sieć kanalizacyjna Jaworzna powiększyła się o 19 km nowych rurociągów, które wybudowane zostały m.in. dla mieszkańców dzielnicy Dąbrowa Narodowa.