Wodociągi jak co roku przypominają o zabezpieczeniu instalacji przed mrozem

Wodociągi jak co roku przypominają o zabezpieczeniu instalacji przed mrozem

Jaka będzie zima tego roku? Tego jeszcze nie wie nikt, ale już teraz warto się do niej przygotować i zabezpieczyć instalację wodociągową przed nastaniem niskich temperatur.  

W okresie jesiennym należy zwrócić szczególną uwagę na wodomierze oraz rury doprowadzające wodę do budynku, które znajdują się w nieogrzewanych wnętrzach. Pod wpływem niskich temperatur i niewłaściwej izolacji instalacje te mogą ulec uszkodzeniu i rozmrożeniu, powodując przy tym niekontrolowane wycieki wody oraz niepotrzebne straty. Aby temu zapobiec wystarczy jeszcze przed nastaniem mrozów dokonać przeglądu pomieszczeń oraz studzienek w których zlokalizowane są urządzenia wodociągowe i uszczelnić wszelkie ubytki. Instalację, która doprowadza wodę np. na działkę, do ogrodu lub znajduje się w budynku niezamieszkałym i nie jest w okresie zimy używana, należy opróżnić, a następnie zamknąć jej dopływ. Natomiast liczniki oraz rury znajdujące się w nieogrzewanych wnętrzach, piwnicach można owinąć materiałami izolującymi np. styropianem, pianką lub kocem.

Uwaga! Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to zgłosić bezpośrednio do Wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 994. Wówczas Spółka Wodociągi Jaworzno dokona wymiany wodomierza. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że jeśli wodomierz został uszkodzony z winy właściciela, będzie to usługa płatna.