Wodociągi Jaworzno z nagrodą „Inwestycja roku 2018 wod-kan”

Wodociągi Jaworzno z nagrodą „Inwestycja roku 2018 wod-kan”

Na gali jaka miała miejsce 17 czerwca br. podczas Kongresu Envicon Water w Teatrze Capitol, Prezes Józef Natonek odebrał w imieniu Spółki Wodociągi Jaworzno nagrodę, za przeprowadzenie innowacyjnej modernizacji i rozbudowy ujęcia wody pitnej Jarosław Dąbrowski w Jeleniu. Zgłoszeń, jak i wyboru laureata dokonali przedstawiciele branży: członkowie stowarzyszeń branżowych oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

W tegorocznej edycji konkursu “Inwestycja Roku 2018 Wod-Kan” nagrodzono dwa przedsiębiorstwa wod-kan, w tym nasze rodzime, jaworznickie przedsiębiorstwo.

• W kategorii do 30 tys. mieszkańców tytuł otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu za instalację do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby „Agro-Łeg”.

• W kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców Inwestycją Roku 2018 została Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jarosław Dąbrowski w Jaworznie zgłoszona przez Wodociągi Jaworzno.

Nagrodzona inwestycja polegała na zabudowie i dodaniu do obecnie funkcjonującego układu zestawu odwróconej osmozy. Jego zadaniem jest mieszanie wody surowej z wodą zdemineralizowaną, co wpływa na obniżenie w wodzie uzdatnionej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz na obniżenie twardości ogólnej wody. Jednym słowem przeprowadzona modernizacja poprawiła oraz podniosła jakość fizykochemiczną produkowanej na ujęciu wody.

Konkurs, organizowany przez miesięcznik „Wodociągi – Kanalizacja” oraz Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, odbył się już po raz czwarty. Z roku na rok plebiscyt zyskuje coraz większe zainteresowanie i popularność. Organizatorzy są przekonani, że przyznawane statuetki to prawdziwy powód do dumy i prestiż dla samych laureatów.