Wodociągi przechodzą w tryb pracy zdalnej i rotacyjnej

Wodociągi przechodzą w tryb pracy zdalnej i rotacyjnej

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wprowadzającym pracę zdalną w urzędach i jednostkach samorządowych, które weszło w życie z dniem 3 listopada br., pracownicy Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. przechodzą w tryb pracy zdalnej i rotacyjnej. Tym samym podtrzymana zostaje wcześniejsza decyzja związana z zawieszeniem bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie spółki przy ul. św. Wojciecha 34 oraz w siedzibie Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Galmany 1.

Pomimo tej wyjątkowej sytuacji utrzymana zostanie wszelka aktywność związana ze zdalną obsługą mieszkańców. Wszystkie sprawy związane m.in. z: warunkami technicznymi, przyłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, złożeniem wniosku na wymianę/ legalizację wodomierza jak również dot. sprawdzenia rachunków za wodę i ścieki będzie można załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu:

 1. mailowo, pobierając stosowny wniosek ze strony internetowej i wysyłając go na adres kancelaria@wodociagi.jaworzno.pl
 2. rejestrując się w serwisie e-BOK (dostępnym także na stronie spółki www.wodociagi.jaworzno.pl),
 3. telefonicznie, dzwoniąc do spółki na poniższe numery:
 • Centrala: 32 318-60-00
 • Sekretariat: 32 318-60-12
 • Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi 32 615-72-10, 32 615-72-11, 538 557 392
 • Montaż i wymiana wodomierzy: 32 318-60-28
 • Punkt obsługi umów: 32 318-60-27
 • Remont i budowa przyłączy wodociągowych: 32 318-60-32
 • Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych: 32 318-61-40
 • Jednostka Realizująca Projekt: 532 755 595
 • Jednostka Realizująca Projekt w sprawie prowadzonej inwestycji w dzielnicy Dąbrowa Narodowa: 532 755 593
 • Warunki techniczne: 32 318-60-44/49

Z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, wprowadzona zostaje rotacyjna praca służb technicznych odpowiedzialnych m.in. za bieżącą produkcję, utrzymanie sieci w celu stałych dostaw wody pitnej, odprowadzania ścieków oraz odbiór odpadów od mieszkańców naszego miasta.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom za wyrozumiałość, apelujemy o współpracę, przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych i zapraszamy do korzystania z zaproponowanych, zdalnych, form obsługi Klienta. Zostań w domu !