Wodociągi proponują obniżkę ceny wody

Wodociągi proponują obniżkę ceny wody

18 kwietnia jaworznickie wodociągi złożyły wniosek o zatwierdzenie nowej, niższej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Ma ona obowiązywać od 1 lipca 2014. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym wejściem taryf w życie musi przedstawić wójtowi, burmistrzowi, a w naszym przypadku Prezydentowi miasta wniosek o ich zatwierdzenie.

Do tego wniosku dołączona została szczegółowa kalkulacja cen i stawek, uwzględniająca wszelkie wydatki oraz rozpoczęte i planowane inwestycje.Konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów zaowocowało tym że na lata 2014/2015 zaproponowaliśmy obniżenie ceny wody z kwoty 5,39 zł na kwotę 5,23 zł brutto za metr sześcienny. Natomiast jeśli chodzi o cenę ścieków, to ta pozostanie na dotychczasowym poziomie 8,73 zł za metr sześcienny. Podobnie jak w latach ubiegłych opłaty stałe pozostaną na tym samym poziomie – tłumaczy Wiceprezes ds. Finansowych MPWiK Sp. z o. o. Rafał Łabaj Spółka wychodząc na przeciw swoim klientom zamierza wprowadzić także nową usługę tzw. elektronicznej faktury (e-faktury). Proponowana stawka za rozliczenie zostanie obniżona z 2,33 zł brutto do 1,00 zł brutto, w przypadku gdy mieszkaniec zdecyduje się na otrzymywanie rachunku drogą elektroniczną. Natomiast w sytuacji drukowania i doręczenia faktury drogą pocztową, będzie obowiązywać opłata w wysokości 2,33 zł brutto. Już w roku ubiegłym informowaliśmy, że budowa nowej stacji uzdatniania wody to szansa dla miasta, polegająca na uniezależnieniu się w dużej mierze od zewnętrznych dostawców. Dzięki tej przełomowej inwestycji nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości kupowanej wody z zewnętrznych źródeł. Duży wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki miała też kilkuletnia intensywna wymiana oraz remont sieci wodociągowej, która znacznie obniżyła straty wody na sieci – wyjaśnia Wiceprezes ds. Finansowych MPWiK Sp. z o. o. Rafał Łabaj – Nasza obecna propozycja cenowa to wynik jasnych i zaplanowanych działań inwestycyjnych, a także działań zarządczych, które po latach zaczynają przynosić korzyści i widoczne oszczędności. Przeprowadzona analiza pozwoliła nam wyjść z taką propozycją taryfy. Jak będzie w przyszłym roku? Byłbym nieodpowiedzialny gdybym cokolwiek dziś zadeklarował. Przede wszystkim dlatego, że taryfa zależy również od wielu czynników na które Spółka nie ma wpływu.