Wodociągi rozsyłają PIT-y 8c

Wodociągi rozsyłają PIT-y 8c

Osoby, które otrzymały w 2014 roku dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na budowę przyłączy kanalizacyjnych otrzymają deklarację podatkową. Deklaracja wystawiona przez MPWiK zostanie wysłana i dostarczona drogą pocztową do końca lutego 2015 roku. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z tytułu wypłacenia w 2014 roku celowych dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych, każdej osobie, której przedmiotowa dotacja została przekazana wystawiony zostanie PIT 8-Ctłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel. 

Na podstawie art. 20 i art. 42a ustawy o PIT, wystawienie tego typu deklaracji stosuje się m.in. do wypłacanych alimentów, stypendium, dotacji i dopłat – czyli świadczeń zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł. Deklaracje trafią m.in do mieszkańców Ciężkowic, Góry Piasku i Długoszyna, którzy w minionym roku uzyskali wsparcie finansowe na realizację przyłącza kanalizacyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według przepisów informacja PIT-8C za 2014 r. powinna zostać sporządzona i przekazana do podatnika (tj. odbiorcy świadczenia) oraz do urzędu skarbowego do końca lutego. Następnie podatnik ma obowiązek wykazać wartość otrzymanych świadczeń w zeznaniu rocznym.

O wystawianiu takiej deklaracji informowaliśmy mieszkańców północnych dzielnic podczas spotkań w osiedlach. Informacja ta zamieszczona została także na pismach z indywidualną wyceną przyłączydodaje Sławomir Grucel.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie wystawionych deklaracji PIT-8C, można uzyskać w Urzędzie Skarbowym przy ul. Grunwaldzkiej 274 oraz w Jednostce Realizującej Projekt MPWiK pod nr (032) 318 61 03.