Wodociągi starają się o drugą fazę

Wodociągi starają się o drugą fazę

To, iż pierwsza część jaworznickiego projektu kanalizacyjnego realizowana jest pełną parą, nie trzeba nikogo przekonywać. Roboty budowlane jednocześnie prowadzone są już w czterech dzielnicach: Długoszynie, Górze Piasku, Ciężkowicach i Pieczyskach. Ich zaawansowanie szacuje się na ok. 35 %. Dzięki tym działaniom do końca 2013 r. w Jaworznie powstanie 86 km kanalizacji oraz Stacja Uzdatniania Wody PIASKOWNIA. A blisko 13 tysięcy mieszkańców zyska możliwość podłączenia do sieci sanitarnej. Jednak MPWiK pragnie iść za ciosem i dążyć do dalszej rozbudowy kanalizacji w mieście. 6 czerwca Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie II Fazy Projektu kanalizacyjnego. Wodociągi starają się o pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację tego programu wynosi prawie 28 miliardów euro, z czego 5,1 miliardów euro ma zostać przeznaczonych na projekty związane z ochroną środowiska. Planowana wartość drugiej części Projektu Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno szacowana jest na blisko 50 mln zł. W jej głównym zakresie znajdą się roboty oraz inwestycje związane z modernizacją Oczyszczalni Jeleń Dąb, budową kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie oraz osiedla Bory – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK. Jednak to dopiero początek. Wniosek musi teraz przejść długą drogę urzędową. Kontrolę formalną i merytoryczną, dzięki czemu o jego ewentualnych i oficjalnych wynikach dowiemy się za kilkanaście miesięcy. Termin rozstrzygnięcia konkursów uzależniony jest, bowiem od Komisji Europejskiej.