Wodociągi w Jaworznie ponownie liderem zarządzania

Wodociągi w Jaworznie ponownie liderem zarządzania

MPWiK w Jaworznie zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – Samorząd jako pracodawca”. Rozstrzygnięcie oraz uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 25 czerwca w budynku Senatu RP.

Konkurs został zorganizowany przez Związek Miast Polskich przy współpracy z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Jego celem było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego, które w ostatnich latach wdrożyły nowoczesne rozwiązania zarządcze i organizacyjne, uwzględniające dialog i przejrzyste zasady współpracy między pracodawcą, a pracownikiem.

Na konkurs zgłoszonych zostało 12 projektów z całej Polski m.in. z Poznania, Gdańska, Częstochowy czy Słupska. MPWiK zgłosiło funkcjonujące od 2011 roku rozwiązanie pt. „Wartościowanie stanowisk pracy jako podstawa budowania motywacyjnego i sprawiedliwego systemu wynagrodzeń”.

Nasz projekt to innowacyjne rozwiązanie w środowisku samorządowym. Jego wdrożenie zostało poprzedzone szeregiem spotkań i konsultacji z pracownikami. Wspólnie udało się opracować tabelę wynagrodzeń dla stanowisk umysłowych i robotniczych. Dzięki temu skalkulowane zostały nowe stawki, oparte o rzeczywistą wycenę wartości pracy i faktyczną złożoność danego stanowiska. Tym samym zniwelowane zostały wszelkie przejawy dyskryminacji płacowej, a motywacja pracowników została zwiększona – mówi o zwycięskim projekcie Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek.

Zgodnie z zasadami konkursu, projekt wodociągowy oceniany był pod kątem formalnym i merytorycznym. Pod lupę brane były przede wszystkim korzyści wynikające z wprowadzenia projektu. Oceniano jego adekwatność, trwałość, skuteczność, przejrzystość, oraz replikowalność, czyli możliwość zastosowania projektu przez inne jednostki samorządowe w Polsce. W pierwszej części konferencji laureaci konkursu zaprezentowali zgłoszone przez siebie rozwiązania. Natomiast w drugiej części poprzez głosowanie wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu – MPWiK Jaworzno, które zdecydowanie wygrało w 4 z 5 kategorii, uzyskując 12,5 punktów. Wielokrotnie podczas gali konkursowej podkreślano, iż jaworznicki projekt jest godny naśladowania, pokazuje potencjał przedsiębiorstwa, jego pomysłowość i zaradność.

Udział w konkursie był bezpłatny. Wszystkie zaprezentowane podczas konferencji pomysły i rozwiązania, zostaną opisane i zamieszczone na stronie Zawiązku Miast Polskich.