Wodociągi w Jaworznie zakończyły pierwszą część projektu unijnego. W planach dalsza i konsekwentna rozbudowa kanalizacji.

Wodociągi w Jaworznie zakończyły pierwszą część projektu unijnego. W planach dalsza i konsekwentna rozbudowa kanalizacji.

Niezwykła w swojej formie konferencja odbyła się 17 września w Jaworznie. Wszystko za sprawą zakończenia I fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego. Podczas konferencji uczestnicy mogli posłuchać nie tylko, o tym jak przebiegały roboty budowlane, ale także skorzystać z branżowych atrakcji. Mobilną kamerą zajrzeć do wnętrza rur kanalizacyjnych, a także zobaczyć pracę małż, które stoją na straży jakości wody. Swoją obecnością konferencję uświetnili przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także władze miasta z Prezydentem Pawłem Silbertem na czele.

Całą konferencję otworzył Prezes MPWiK Józef Natonek. Podczas konferencji przedstawiciele zaproszonych instytucji, wspólnie budowali na scenie instalację kanalizacyjną. Każdy z gości miał za zadaniem połączyć „ swoją rurę” w jeden, szczelny układ. Rury symbolizowały wkład i zaangażowanie poszczególnych jednostek w jaworznicki projekt, a powstała instalacja nowy układ sanitarny.

Dziś niespełna po 3 latach pracy należy powiedzieć, że pierwsza faza projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna” zakończyła się sukcesem. Wszystkie zaplanowane kontrakty zostały zrealizowane w terminie. Miasto posiada nowe ujęcie wody pitnej, a obecnie mocno pracujemy nad uzyskaniem efektu ekologicznego, a dokładniej nad podłączeniem na preferencyjnych warunkach 13 tysięcy mieszkańców. Pierwsza faza jest o tyle ważna, gdyż pozwala miastu wypełnić unijne dyrektywy. Otwiera ona także drzwi do kolejnych działań kanalizacyjnych w mieście, które jak wiemy już teraz są realizowane – mówił podczas konferencji Prezes MPWiK Józef Natonek.

Wartość całego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I” zamknęła się w kwocie ponad 119 mln zł brutto, z czego 65 mln zł stanowiła dotacja z Funduszu Spójności, a blisko 17 mln pożyczka z WFOŚiGW. Resztę stanowił wkład własny gminy oraz spółki wodociągowej. W ramach inwestycji oprócz nowego ujęcia wody pitnej Piaskownia w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstało ok. 86 km kanalizacji dla 3 tysięcy gospodarstw domowych.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób i instytucji, dziś Jaworzno może pochwalić się nowym ujęciem wody pitnej, a także nowoczesną siecią kanalizacyjną w czterech północnych dzielnicach. Na tym jednak starania miasta się nie kończą. W planach są kolejne projekty kanalizacyjne, tym razem dla osiedli Jeleń i Dąbrowa Narodowa. W roku 2015 MPWiK ma przygotować dokumentację projektową na budowę sieci sanitarnej w osiedlu Byczyna. Jest szansa aby środki na jej realizację pozyskać z Nowej Perspektywy Unijnej 2014 – 2020. Byłby to kolejny milowy krok dla Jaworzna. Kanalizacja w tej części miasta jest szczególnie wyczekiwana przez mieszkańców. I nad tym pracujemy – mówił o planach kanalizacyjnych miasta Paweł Silbert.

Podczas podsumowania największej w mieście inwestycji kanalizacyjnej, można było podziwiać nie tylko zrealizowane roboty kanalizacyjne, ale także wodociągowe celebrytki – małże słodkowodne, które stoją na straży jakości wody – m.in. na nowym ujęciu Piaskownia. System kontroli, jakości wody SYMBIO, który bazuje na naturalnej reakcji małży na zanieczyszczenie wody, został uznany za nowatorski. Małże wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, a co ważne mogą pra¬cować 24 go¬dziny na dobę. Nie żądają w związku z tym dodatkowych świadczeń pracowniczych. Na kolejnym stoisku na zaproszonych gości czekał łazik kanalizacyjny – fotoreporter (Tele)wizji wodociągowej. To pracownik do zadań specjalnych, który wejdzie wszędzie by pozyskać materiał filmowy o stanie technicznym kanalizacji. Każdy podczas imprezy mógł oczywiście zasmakować jaworznickiej wody z małą, owocową nutą.
Na konferencję podsumowującą działania związane z realizacją milionowego projektu, którego celem było stworzenie dla miasta niezależności pod względem produkcji i dostaw wody pitnej, a także stworzenie możliwości korzystania z kanalizacji dla blisko 13 tysięcy mieszkańców, przybyło ponad 60 osób. Dodamy także, że cała zbudowana podczas konferencji instalacja zadziałała, tak jak nowa miejska sieć. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.