Wodociągi zareagowały na apel Prezydenta w sprawie pomocy dla Hospicjum

Wodociągi zareagowały na apel Prezydenta w sprawie pomocy dla Hospicjum

 

01

W wyniku niezamierzonego błędu Hospicjum Homo – Homini im. Św Brata Alberta zostało pozbawione finansowania ze środków z NFZ. Szansa na podpisanie nowego kontraktu z Funduszem Zdrowia może nastąpić dopiero we wrześniu. Do tego czasu Hospicjum zmuszone jest prosić o wsparcie i pomoc wszystkich życzliwych.

Pierwsze informacja ze strony Prezydenta dotycząca ewentualnego wsparcia Hospicjum, pojawiła się 11 lipca. Prezydent Tadeusz Kaczmarek zwrócił się do MPWiK, o pomoc w tej ciężkiej i wyjątkowej dla ośrodka sytuacji.

W rozmowie Prezes Zarządu Józef Natonek zapewnił wstępną pomoc, która na pisemny wniosek Pani Dyrektor Marii Bryły zostanie udzielona.

Po przedstawieniu całej sytuacji przez Prezydenta, zadeklarowaliśmy, że w pierwszej kolejności do czasu zawarcia stosownej umowy przez Hospicjum z Narodowym Funduszem Zdrowia, pokryjemy opłaty za wodę i odprowadzane ścieki. Myślimy także nad darowizną rzeczową lub celowym, finansowym wsparciem, umożliwiającym zakup najpotrzebniejszych środków dla wszystkich podopiecznych hospicjum. Po rozmowie z Panią doktor Bryłą ustaliliśmy, że stosowne pismo zostanie do nas skierowane, abyśmy mogli uruchomić odpowiednią procedurę prawną tłumaczy Prezes Natonek.