Wodociągowe zmagania 2016 roku

Wodociągowe zmagania 2016 roku

Grudzień, a zwłaszcza okres międzyświąteczny to świetna okazja na podsumowania kończącego się roku. Można rzec, że odchodzący 2016 rok był dla jaworznickich wodociągów rokiem wyjątkowym, bogatym w ważne wydarzenia, zwłaszcza te inwestycyjne.

Początkiem roku w mocnym tempie ruszyła przebudowa kanalizacji sanitarnej, w czternastu ulicach osiedla Szczakowa. Praca obejmowała wymianę ponad 3,5 km sieci za kwotę 2,6 mln zł, z czego 266 tys. zł pochodziło ze środków WFOŚIGW w Katowicach.

W drugim kwartale 2016 roku uporządkowano system kanalizacyjny w ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. A przed wakacjami, w ramach robót drogowych prowadzonych przez miasto, wybudowano kanalizację sanitarną na odcinku 300 metrów – od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówki. Stworzyło to szkielet dla rozbudowy systemu sanitarnego w ulicy Chełmońskiego i Chrząstówka. Ten kilometrowy odcinek kanalizacji, obsługujący 45 posesji, będzie gotowy końcem stycznia 2017 roku. W październiku w ramach V fazy jaworznickiego projektu i na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie rozpoczęły się roboty kanalizacyjne w dzielnicy Jeleń Łęg, w ulicy Śląskiej i Paderewskiego. Również w październiku przystąpiono do budowy nowego układu sanitarnego w ulicy Krakowskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej,  1 Maja, Rodziewiczówny, Pstrowskiego. Razem blisko 3 kilometry sieci dla 114 posesji. Oprócz tego w 2016 roku MPWiK zakończył budowę infrastruktury technicznej w ulicach Wandy i Świstackiego. W mijającym roku służby wodociągowe wyremontowały 90 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 4231 metrów. Od podstaw dla nowych klientów powstało ponad 140 przyłączy kanalizacyjnych.

Dużo działo się także w innych sferach niż tylko same inwestycje. Wraz ze Strażą Miejską prowadzone były kontrole posesji pod względem szczelności szamb, ich systematycznego opróżniania oraz posiadania przez mieszkańców odpowiednich dokumentów potwierdzających wywóz. Ponadto w 2016 roku cena wody i ścieków nie uległa zmianie. Woda, której cena w 2014 została obniżona o 16 groszy, została utrzymana na poziomie 5,23 zł, a ścieki na poziomie 8,95 zł za metr sześcienny. Po raz ósmy przedsiębiorstwo zorganizowało swój Dzień Otwarty, i jak co roku założeniem imprezy było pokazanie mieszkańcom jak produkowana i pozyskiwana jest woda pitna. Patrząc na olbrzymie zainteresowanie, kolejna edycja Dnia Otwartego będzie kontynuowana w roku 2017. Podobnie jak we wcześniejszych latach, tak i w kończącym się już roku wodociągi przystąpiły do akcji pt. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, gdzie podczas jednego majowego dnia zaprezentowano obiekty zmodernizowane i dofinansowane ze środków unijnych (Ujęcie Piaskownia, Oczyszczalnia Jeleń Dąb).

Spółka przez cały rok aktywnie uczestniczyła także w licznych imprezach miejskich, promując tym picie wody z kranu. Częstowano wodą m.in. podczas Dni Rodziny, Dożynek, a także Światowych Dni Młodzieży. Łącznie wydanych zostało blisko 10 tysięcy porcji wody pitnej.

W 2016 roku MPWiK, jako pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo wodociągowe zakupiło Mobilny System do Dezynfekcji Sieci Wodociągowej tzw. „ozonatorkę”, która, w swej pracy wykorzystuje i bazuje na ozonie. Środku powszechnie stosowanym do uzdatniania wody na ujęciach. System sprawdza się głównie przy dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowych, a także przy dezynfekcji infrastruktury technologicznej.

Tak oto w dziennikarskim skrócie wyglądał 2016 rok w jaworznickich wodociągach. Przyszły rok, do którego przygotowania w Spółce już się rozpoczęły, również minie pod hasłem „modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego”. Spółka opracowała już projekty budowlane dla stworzenia sieci sanitarnej w osiedlu Byczyna i Dąbrowa Narodowa. Te dwa zadania będą stanowić inwestycyjne i finansowe wyzwanie firmy na lata 2017 – 2018.