Wody Polskie zatwierdziły nowe stawki za wodę i ścieki

Wody Polskie zatwierdziły nowe stawki za wodę i ścieki

Regulator cen, którym od 2018 roku jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, po korektach i wyjaśnieniach zatwierdził złożony 26 lutego br. przez Wodociągi Jaworzno wniosek taryfowy o dokonanie zmian cen za wodę i ścieki w latach 2019/2020/2021. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tworzone są zawsze na podstawie kosztów dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a od 2018 roku zatwierdzane i kalkulowane są na okres 3 lat, nie przez Radę Miasta, a specjalnie powołane do tego Gospodarstwo Wodne. Ostatni raz cena wody w Jaworznie wzrosła na przełomie 2012/2013 roku, a w roku 2014 została ona nawet obniżona o 16 groszy. Natomiast cena ścieków obowiązywała niezmiennie od 2015 roku. Jednak patrząc na obecnie zmieniające się wartości rynkowe, początkiem roku Wodociągi podjęły niełatwą decyzję o wprowadzeniu podwyżek cen wody i ścieków.

Propozycja wodociągów złożona 26 lutego br. dotyczyła zmiany ceny wody o 42 gr brutto za metr sześcienny, a ścieków o 90 gr brutto za metr sześcienny w 2019 roku. W 2020 zmiana ceny wody miałaby wynieść 28 gr brutto, a ścieków 50 gr brutto. Natomiast w ostatnim roku obowiązywania taryfy, czyli w 2021 planowano zmianę ceny wody o 29 gr brutto, a ścieków o 51 gr brutto. Jednak w toku postępowania administracyjnego oraz po wprowadzeniu korekt do złożonego wniosku taryfowego, Państwowy Regulator zatwierdził wniosek zgodnie z którym, w 2019 roku w Jaworznie cena wody wzrośnie o 42 gr brutto, a ścieków o 90 gr brutto. W roku 2020 cena wody zmieni się o 10 groszy, a cena ścieków pozostanie bez zmian. Natomiast w roku 2021, będą obowiązywać stawki z roku 2020. We wszystkich 3 latach opłaty abonamentowe pozostaną na tym samym poziomie.

Zatwierdzony wniosek jest inny od tego jaki złożyliśmy pierwotnie. O ile w pierwszym okresie wzrost cen jest taki jak prognozowaliśmy to ceny w pozostałych latach odbiegają już od tej prognozy. Zdecydowanie łatwiej jest analizować sytuację na rynku w perspektywie rocznej – w trzyletniej jest to dużo trudniejsze. To przewidywanie przyszłości, czy też inne postrzeganie realiów gospodarczych w perspektywie trzech lat mogło być powodem różnicy między wnioskiem zatwierdzonym, a tym który złożyliśmy jako pierwszy. Taryfa dla nas to element dużych planów inwestycyjnych. Planujemy oddać w użytkowanie inwestycję kanalizacyjną w Byczynie o wartości 26,5 miliona, przeprowadzić 18 milionową modernizację oczyszczalni, a w kolejnych latach rozpocząć ponad kilku milionową inwestycję w Dąbrowie Narodowej oraz w Cezarówce Dolnej i Górnej. Są to plany, które powstają w oparciu o oczekiwania mieszkańców Jaworzna i dlatego są dla nas ważne. Bez jednak odpowiedniego poziomu cen z części nich bylibyśmy zmuszeni zrezygnować albo przynajmniej odłożyć w czasie, a tego nie chcemy robić. Dlatego będziemy analizować warunki gospodarcze i w przypadku ich zmiany w stosunku to tego jakie zostały założone w zatwierdzonej taryfie, będziemy wnioskować do regulatora o ewentualną zmianę – wyjaśnia Prezes ds. Finansowych Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. Rafał Łabaj.

Zgodnie z wydaną decyzją, nowa stawka za wodę (5,65 zł za 1m3) i ścieki (9,85 zł za 1 m3) w roku 2019 zacznie obowiązywać od dnia 25 lipca.