Wody w Jaworznie nie brakuje !

Wody w Jaworznie nie brakuje !

01Od kilku dni w Jaworznie jak i w całej Polsce panują bardzo wysokie temperatury a niedostatek bądź brak opadów wyraźnie wpływa na postępujący efekt suszy. Upały nie są obojętne także dla nas. Gdy temperatury przekraczają 30°C, odczuwamy ogromne pragnienie, które jest spóźnionym sygnałem naszego organizmu i świadczy już o odwodnieniu oraz zaburzeniu w pracy komórek. To znak, że brakuje nam płynów. Szczególnie teraz w upalne dni, gdy wraz z potem, w bardzo szybkim tempie tracimy wodę z organizmu, a wraz z nią składniki mineralne i witaminy, ważne jest aby niedobory te w odpowiednim tempie uzupełniać. A czym najlepiej ugasić pragnienie? Zdecydowanie wodą, którą powinniśmy pić systematycznie i małymi łykami.

Czy przy takim zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę nie grozi nam jej deficyt?

Sytuacja na naszych ujęciach głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody Piaskownia jest monitorowana na bieżąco – uspokaja Wiceprezes ds. technicznych MPWiK Grzegorz Waligóra. – Odnotowano niższe poziomy wodonośne, ale jest to sytuacja normalna w takich warunkach pogodowych. Produkcja wody, w zależności od dnia, wzrosła o 10-15% co nie stanowi zagrożenia dla utrzymania stabilnej produkcji i panowania nad systemem dystrybucji wody w mieście. Cały czas pracują zbiorniki wody pitnej na Warpiu, a w sytuacji krytycznej możemy uruchomić zakup wody od dostawców zewnętrznych ze studni zakupowych GPW S.A. Katowice. Co więcej, nie zanotowano znacznych spadków ciśnienia i przerw w dostawie wody w godzinach popołudniowych i wieczornych. Widać, że nasi mieszkańcy nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich racjonalnie zużywają wodę do podlewania ogrodów i na potrzeby swoich gospodarstw.

Produkcja wody to jedno, ale czy w wyniku utrzymujących się wysokich temperatur nie uległa pogorszeniu jakość wody?

Mimo panujących upałów jakość wody pitnej na terenie miasta Jaworzna odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – informuje Technolog Wody MPWiK Sylwia Kręcichwost i dodaje – Codzienny monitoring wody prowadzony zgodnie z zatwierdzonym przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny harmonogramem oraz wewnętrznymi wytycznymi Spółki nie wykazał niepokojących zmian jakości wody wynikającej z wysokich temperatur. Nie odnotowano wzrostu przekroczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych w sieci wodociągowej na terenie miasta.

Aby ulżyć mieszkańcom naszego miasta w gorące letnie dni, wodociągi uruchomiły na jaworznickim rynku kurtynę wodną. Zimny prysznic w środku miasta orzeźwia wodną mgiełką chętnych którzy chcą złagodzić falę upałów. Zachęcamy również mieszkańców oraz osoby wypoczywające na wakacjach w naszym mieście do spróbowania jaworznickiej wody dostępnej w zdroju ulicznym na głównej płycie rynku obok „jawora”.

 

0203