Wojewoda zakwestionował upusty handlowe

Wojewoda zakwestionował upusty handlowe

W dniu 31 maja 2010 r., Uchwałą Nr. XLV/594/2010 Rady Miasta wprowadzona została Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Pozostawiła ona cenę wody i ścieków na niezmiennym poziomie oraz wprowadziła dodatkowe upusty handlowe dla Odbiorców. Niestety część dotycząca upustów handlowych została uchylona przez organ nadzoru.

Organ nadzoru jakim jest Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność powyższej Uchwały w części dotyczącej wprowadzenia i naliczania 20% i 40% upustów handlowych dla Odbiorców.

Oznacza to, iż tak jak dotychczas mieszkańcy Jaworzna zapłacą za wodę 4,89 zł., a za ścieki 5,66 zł. Wartość opłat abonamentowych także nie uległa zmianie. Jednak do czasu wyjaśnienia całej sprawy, 20% i 40% upusty handlowe zostają wstrzymane do wykonania i nie mogą być stosowane przez Spółkę wodociągową.

Do powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego przygotowywana jest obecnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.