Wracamy do normalności

Wracamy do normalności

Wokresie pandemii biura Wodociągów Jaworzno pracowały w systemie zdalnym, a pracownicy przedsiębiorstwa byli z mieszkańcami w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym. W tym czasie nieprzerwanie wodociągi prowadziły prace eksploatacyjne na sieci, takie jak: bieżące usuwanie awarii, 24h obsługa pompowni i ujęć wody, a także kontynuowane były roboty inwestycyjne, a co najważniejsze prowadzony był stały pobór próbek do badań jakościowych wody.

Podobnie jak w naszym kraju stopniowo zdejmowane są obostrzenia, tak i wodociągowa Spółka z Jaworzna wraca do normalnej pracy. Od przyszłego tygodnia tj. po 15 czerwca planowane jest  uruchomienie w siedzibie przy ul. św. Wojciecha 34, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa Biura Obsługi Klienta. Od 1 czerwca pracownicy biurowi firmy wrócili już do pracy stacjonarnej. Od teraz można się z nimi kontaktować mailowo oraz na podane na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl numery telefonów stacjonarnych. Oprócz tego przedsiębiorstwo  wznowiło prace techniczne na terenie miasta związane m.in. z: wymianą i plombowaniem wodomierzy, wydawaniem uzgodnień i warunków technicznych, remontem i budową przyłączy wod-kan.

Powyższe prace często wymagają bezpośredniego kontaktu z Klientem oraz wiążą się z wejściemna teren posesji, czy wprost do domu. Dlatego też Wodociągi Jaworzno apelują i zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich swoich Klientów, dla których bezpośrednio pracownicy będą świadczyć usługi wod-kan.

Jeśli Przebywasz na kwarantannie, czy w izolacji? Jesteś nosicielem wirusa COVID-19 lub przeszedłeś zakażenie? Miałeś kontakt z osobą zarażoną lub przebywającą w izolacji? Poinformuj o tym Dyspozytora Spółki lub służby techniczne tuż przed przybyciem i rozpoczęciem prac.

Mimo że pracownicy firmy nie są na pierwszej linii walki z koronawirusem, to w tym wyjątkowym czasie pragniemy tak jak wszyscy zdrowia dla siebie, swoich pracowników oraz dla swoich bliskich. Chcemy nieprzerwanie pracować i wypełniać swoją misję, którą jest stała, bezpieczna produkcja oraz dostawa wody pitnej do domów jaworznian – wyjaśnia rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel i dodaje, że tak jak nie powinniśmy oszukiwać pod tym względem medyka i ratownika, tak też informacje o przebytej chorobie lub kwarantannie powinniśmy przekazać monterom, bowiem w zdrowiu chcemy świadczyć swoją pracę dla ogółu mieszkańców.